STEM, KEEL EN ADEM

 

KLACHTEN

Bij Logopedie Marian Tellers kunt u terecht met klachten op het gebied van stem, keel en adem. Soms gaan klachten rond het keelgebied vanzelf over, zoals na verkoudheid of een feest met veel lawaai. Als klachten langer duren dan drie tot zes weken is het verstandig hulp te zoeken. Soms zijn er na COVID ook nog lang stemklachten.

 

HEES of SCHOR

De stem kan slecht blijven na veel stembelasting, lang hoesten of verkeerd gebruik van de stem. Vaak als een stemklacht al langer dan zes weken duurt, kan het nodig zijn de KNO-arts de klachten te laten beoordelen.

 

BROK in de KEEL/GLOBUSGEVOEL

Bij het gevoel dat er iets in de keel blijft hangen, er niet goed geslikt kan worden of de keel permanent pijn doet kan er sprake zijn van te gespannen keelspieren, waardoor eten, drinken, slikken, praten en zingen niet meer goed gaat. Dit kan ook het geval zijn bij ouderen, na een TIA of (licht) CVA.

 

 

(CHRONISCHE) HOESTKLACHTEN

Na langdurige verkoudheid, een hardnekkige longontsteking of aanhoudende irritatie van de slijmvliezen in de keel komt het vaak voor dat de hoest blijft en een kuchje een gewoonte wordt. Vaak vermoeiend, verergerend en met andere klachten als stem- en ademklachten.

 

ADEM

We ademen 24 uur per dag en dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar door oorzaken als astma/bronchitis, stress, paniek/angst kan het adempatroon zo verstoord raken dat het je leven ernstig ontregelt: veel mensen lijden aan hyperventilatie. Ook bij LONG COVID klachten is er vaak een ademprobleem.

 

BEHANDELING en AANPAK

Een logopedist voor stem-, keel- en ademklachten heeft zich gespecialiseerd binnen het grote vakgebied van de logopedie. Na een uitgebreide intake maken we samen een plan van aanpak op basis van uw hulpvraag en gericht op het doel wat u wilt bereiken: U staat centraal en het behandelplan is maatwerk.

 

Vaak is bewustwording van het probleem, het opdoen van kennis en oefeningen om de klacht aan te pakken en daarbij zelf te oefenen en gedrag te veranderen een intensief proces. Daarom is de start vrijwel altijd wekelijks (ongeveer een week of 6) en bespreken we welke begeleiding daarna passend is. Indien nodig kan overlegd worden met de huisarts, de verwijzer en evt. andere therapeuten als er een multidisciplinaire aanpak nodig is.

 

VISIE

In de behandeling wordt de hulpvraag bezien in het kader van de hele mens: een holistische kijk op het gehele functioneren.

Er wordt gebruik gemaakt van kennis van de Polyvagaal Theorie: hoe het autonoom zenuwstelsel bij klachten verstoord is geraakt en de rol van de Nervus Vagus hierbij.

Voor keelklachten wordt Manuele Facilitatie van de Larynx ingezet. Bij chronisch hoesten wordt gewerkt volgens SPEICH-C. Daarnaast is er kennis van oa. EVT (Estill Voice Training) en is er de mogelijkheid met VOX een fonetogram te maken van de omvang en mogelijkheden van de stem. Bij ademoefeningen wordt gebruik gemaakt van oefeningen uit de AOT van Jan van Dixhoorn, oefeningen volgens Buteyko, Coblenzer en vanuit yoga en Zhineng Qigong.

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (najaar 2023)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (sep-dec 2023)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Online aanmelden

Lees meer...

Alweer bedankt voor jullie mooie complimenten (in 2022)

Lees meer...