In juni 2024 zijn we weer een nieuwe kwaliteitscyclus gestart.

In ons eerste visitatie-gesprek hebben we samen met de HCA-auditor nieuwe doelen vastgesteld voor de komende drie jaar. We gaan hier mee aan de slag!

Een kwaliteitscyclus is een instrument voor logopedisten die werken in de eerstelijnszorg. In jaarlijkse gesprekken wordt de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk gemaakt en verbeterd.

 

 

Nieuwe inloopspreekuren in Nijmegen-oost (najaar 2024)

De inloop-spreekuren kinderlogopedie zijn er weer, ook in de praktijk op de Tooropstraat in Nijmegen-oost.

Lees meer...

Een nieuwe stap in de kwaliteit binnen de praktijk

In juni 2024 zijn we weer een nieuwe kwaliteitscyclus gestart.

Lees meer...

Verandering in het team

Verandering in het team: afscheid en welkom

Inmiddels vonden er een tweetal wijzigingen plaats in ons team.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (voorjaar 2024)

Er zijn ook in de Schuytgraaf te Arnhem weer inloopspreekuren voor kinderlogopedie.

Lees meer...