Praktijkorganisatie en afspraken

logopedie3

 


Hieronder vindt u alle belangrijke informatie rondom onze praktijk.
Deze is ook terug te vinden in onze praktijkfolder.

 
 

 Praktijk-afspraken:

  • De behandelingen vinden plaats op afspraak.
  • Indien u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Wij brengen deze afspraak dan niet in rekening.
  • Wij behandelen ook aan huis als dit op de verwijzing van de arts is vermeld.
  • Bij de behandeling van kinderen is het noodzakelijk dat één van de ouders aanwezig is. Op deze manier verloopt het behandelproces effectiever. Soms wordt gevraagd in de wachtkamer plaats te nemen als dit de behandeling ten goede komt.
  • Aan het iend van elke behandeling worden oefeningen en adviezen met u besproken.
  • Als u vragen heeft of iets wilt bespreken vragen wij om dit aan het begin even te melden. Dit voorkomt uitlopen van de behandeling.
  • Zegt u de afspraak te laat of niet af dan ontvangt u een verzuimrekening. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekering.
  • Wilt u, bij verhindering, altijd contact met ons opnemen voor een nieuwe afspraak.
  • Veranderingen in uw persoonlijke gegevens of zorgverzekering dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 

Continuïteit

De logopedisten van ons team werken samen en overleggen vaak, op de verschillende locaties. Elke cliënt heeft afspraken bij zijn eigen logopedist en kan voor een specialisatie altijd terecht bij een collega-logopedist. Het kan voorkomen dat er een keer geen logopedie is omdat uw behandelend logopedist op cursus of ziek is. Wij zorgen er dan voor dat u thuis voldoende door kunt oefenen of dat de behandeling verzet wordt naar een andere dag of locatie. Dit natuurlijk altijd in overleg. Mocht het voorkomen dat uw logopedist langdurig afwezig is dan wordt er intern of extern gezocht naar vervanging. Op deze manier waarborgen wij de continuïteit van de behandelingen.

 

Samenwerking

Naast de samenwerking tussen onze eigen logopedisten onderling wordt er ook veel samengewerkt met andere disciplines. In de regio's waar wij gevestigd zijn werken wij veel samen met leerkrachten en intern begeleiders van de basisscholen, groepsleiding van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Van beide kanten weten wij elkaar goed te vinden.
Verder is er ook overleg met huisartsen, medisch specialisten, tandartsen/orthodontisten, schoollogopedisten, praktijken voor fysiotherapie en psychologie. In Arnhem-Schuytgraaf is er ook vakinhoudelijk overleg met de fysiotherapeuten en psychologen.
In Nijmegen is de praktijk aangesloten bij Logonet024, een samenwerkingsverband van de logopedisten in Nijmegen en omstreken.
Alle collega's binnen onze praktijk nemen deel aan een kwaliteitskring voor vakinhoudelijk overleg.

 

Inloopspreekuur

Op de locaties in Arnhem-Schuytgraaf en in Nijmegen-Ark van Oost kunt u regelmatig terecht voor een vrijblijvend inloopspreekuur. Dit spreekuur is met name bedoeld voor vragen of advies met betrekking tot eet- en drinkproblemen en spraak/taal ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Voor een overzicht met data kijkt u onder "nieuws".

 

Vergoeding van de behandeling

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor kinderen onder de 18 jaar wordt alle logopedische zorg volledig vergoed. Volwassenen moeten eerst het (wettelijk verplicht) eigen risico gebruiken. Er is verder geen eigen bijdrage. 

Onze praktijk heeft contracten getekend met alle zorgvezekeraars. De rekeningen voor de behandelingen worden rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld. Mocht u, om welke reden ook, buiten de verzekering vallen of zelf willen betalen dan kunt u dit vooraf aangeven en krijgt u van ons maandelijks een rekening. Ook verzuimfacturen dient u zelf te betalen.

 

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn in te zien op de praktijklocaties of hier te bekijken.

 

Onze vernieuwde praktijkinformatie kunt u hier inzien. Bij aanvang van de behandeling wordt u gevraagd een samenvatting hiervan te ondertekenen.

 

bel ons nu

direct bellen via een smartphone

Nieuwe inloopspreekuren in de Ark van Oost (najaar 2018)

Ook in Nijmegen weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie in najaar 2018.

Lees meer...

Nieuwe inloopspreekuren in de Schuytgraaf (najaar 2018)

Er zijn in de Schuytgraaf te Arnhem weer extra inloopspreekuren kinderlogopedie vanaf september 2018.

Lees meer...

Nieuwsbrief mei 2018

dit is de nieuwsbrief van mei 2018